برنامه های سال 95 سیما اکثراً رنگ و بوی ماهواره را به خود گرفته و متاسفانه به نظر می رسد مسئولین صدا و سیمای ما هیچ ایده ی نو و سازنده ای ازخود ندارند !!! برنامه شب کوک ، دور همی ، حتی خندوانه و عمو پورنگ همه کپی شده از برنامه های ماهواره است و درست است که از نظر محتوایی برخی از این برنامه ها نمره ی قابل قبولی می گیرند اما چرا ایده های نو و سازنده نداشته باشیم؟؟؟

قند پهلو یکی از ایده های زیبا بود که به خاطر آن ممنونیم .

برنامه ها از نظر شاد کردن مردم عالی بودند ولی ما شاد شدیم به چه قیمتی؟ مگر صدا و سیما متولی فرهنگ کشور نیست ؟ آیا فرهنگ ما ایرانیان و مسلمانان این است ؟

در برنامه دور همی ما شاهد این بودیم که مجری برنامه  ریش سروش صحت و موهای نیما فلاح را در بهت و ناباوری همسرش با شماره یک میزند!!! آیا ما باید برای خندیدن همدیگر را تا این حد تحقیر نماییم ؟ و یا اینکه به جوانان آموزش می دهیم اگر نگفت مثلا بدترین بازیگر ایران کیست باید موهای سر طرف مقابل را جلوی دوربین بزنند؟


یا آبروی یکی دیگر را ببر یا خودت گرفتار معذوریت می شوی! این چه رسم زشتی است که ما به راه انداخته ایم ؟

درست است که شما در پشت دوربین با هم خوبید و به خیر و خوشی هم می گذرد ولی این فرهنگ سازی نادرست برای همه جوانان را چه کسی جوابگوست؟در کدام قسمت از فرهنگ اسلامی یا فرهنگ ایرانی کسی می تواند به خود اجازه ی چنین جسارتی را بدهد؟

منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : قانون و بی قانونی سیاسی |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما منبع : |برنامه های عید سال 95 صدا و سیما
برچسب ها : برنامه ,فرهنگ ,سیما ,ایده